Gedragscode

Welkom bij de gedragscode van Logicall, waar onze toewijding aan ethisch, professioneel en betrouwbaar handelen centraal staat. Al onze bedrijfsonderdelen worden erkend als betrouwbare en vertrouwde zakelijke partners in al onze activiteiten, ondersteund door een sterke basis van correct ethisch gedrag en integriteit.

Versie: 24.7

Voorwoord

Wij geloven dat het handhaven van de principes van onze gedragscode een gedeelde verantwoordelijkheid is onder alle medewerkers en partners. Daarom verzoeken wij iedereen binnen onze organisatie, evenals onze zakelijke partners, om zich vertrouwd te maken met deze code, de principes ervan te begrijpen en zich eraan te houden, en zo bij te dragen aan een sterk en betrouwbaar fundament.

Alleen door ons aan deze normen te houden kan Logicall zijn voortdurende aanwezigheid garanderen, het juiste talent aantrekken en behouden, en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en zakelijke partners.

Door ethisch en verantwoordelijk te handelen en de verbintenissen uit onze gedragscode na te leven, dienen we niet alleen de beste belangen van de groep, maar tonen we ook onze toewijding aan onze werknemers, klanten, aandeelhouders en de langdurige reputatie van Logicall als een vertrouwde logistieke dienstverlener.

Bedankt dat je de tijd neemt om je vertrouwd te maken met de gedragscode en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de toepassing ervan. Door u aan de gedragscode te houden, draag je bij aan het bereiken van de doelstellingen van onze groep. Als je vragen hebt over de inhoud van de gedragscode, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of je management.

Als je vragen hebt over de inhoud van de gedragscode, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of je management.

Rob Linders CEO
Erik Schurgers CFO
Wijnand de Groot CCO

1. Fundamentele principes

1.1 Kernwaarden van de groep

Onze merkkernwaarden zijn verdeeld in vijf kernwaarden:

 • Energiek
 • Flexibel
 • Oplossingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrokken

Dit zijn op zichzelf sterke waarden, waarbij elke combinatie het algehele resultaat
vermenigvuldigt. Dat is onze logische manier van denken. Wij nodigen iedereen
uit om bij te dragen aan het creëren van de grootst mogelijke impact.

1.2 Kernprincipes van de groep

Binnen de Groep worden vijf kernprincipes geïmplementeerd in alles wat we doen:

 • Communiceer voortdurend
 • Werk pragmatisch
 • Denk schaalbaar
 • Deel je zorgen
 • Wees transparant

1.3 Algemene principes

Bij Logicall volgen we een reeks fundamentele principes, die onze toewijding aan ethisch en verantwoordelijk gedrag ondersteunen. Deze principes vormen de basis waarop onze organisatie is gebouwd en bieden het kader voor onze dagelijkse interacties en besluitvormingsprocessen.

Mensenrechten
Wij zijn diep toegewijd aan het handhaven en bevorderen van mensenrechten in al onze operaties, volgens de 10 principes van het UN Global Compact.

OECSS
Deze richtlijnen zijn de meest uitgebreide door overheden ondersteunde aanbevelingen over verantwoord ondernemingsgedrag die vandaag de dag bestaan

Naleving van wetten
We zijn toegewijd aan de strikte naleving van alle toepasselijke wetten, regelgeving en industriestandaarden; zowel nationaal als internationaal.

Non-discriminatie
We streven naar werkgelegenheid gebaseerd op onze kernwaarden en -principes. Discriminatie in welke vorm dan ook, of het nu gebaseerd is op ras, geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit of een andere eigenschap, wordt binnen Logicall niet getolereerd.

Anti-intimidatie
Onze werkomgeving moet veilig zijn, vrij van elke vorm van intimidatie, en ervoor zorgen dat elk individu met respect wordt behandeld. We hanteren een zerotolerantiebeleid tegen alle vormen van intimidatie. Bekijk ook hoofdstuk 2.6

Vertrouwelijkheid
Het vertrouwen van onze cliënten, collega’s en partners is van het grootste belang. We erkennen het belang van vertrouwelijkheid in onze processen en
zetten ons in voor het beschermen van gevoelige informatie. Deze toewijding strekt zich uit tot het respecteren van de privacy van alle individuen die aan ons zijn verbonden.

Deze algemene principes zijn niet alleen de basis van onze gedragscode, maar ook een weerspiegeling van onze inzet voor het bevorderen van een
omgeving van integriteit, respect en ethisch gedrag in alle facetten van onze bedrijfsvoering in elk deel van onze groep. Naleving van deze principes is niet alleen een verwachting, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid die we allemaal dragen als vertegenwoordigers van de reputatie en waarden van Logicall.

1.4 Gedragsnormen

We streven naar een werkcultuur die wordt gekenmerkt door de hoogste normen van ethisch en interpersoonlijk gedrag. Dit betekent een hoog niveau van professionaliteit dat respect, integriteit en bekwaamheid in alle aspecten van ons werk inhoudt. We gedragen ons op een manier die positief weerspiegelt op het bedrijf en onze collectieve waarden en principes.

Wanneer we communiceren, benadrukken we het belang van het transparant overbrengen van informatie, actiefluisteren naar ander en en consequent onze ideeën articuleren op een manier die begrip en samenwerking bevordert.

We hechten groot belang aan het constructief en professioneel aanpakken van conflicten. Dit betekent dat de kern van elke discussie inhoud gedreven is en ondersteund wordt door argumenten.

We hechten waarde aan een benadering die open dialoog, empathie en een toewijding aan het vinden van wederzijds voordelige oplossingen benadrukt
boven ‘het winnen van het argument’. Hierdoor bevorderen we een harmonieuze en productieve werkomgeving.”

1.5 Duurzaamheid

Bij Logicall zien we een wereld voor ons waar duurzaamheid niet slechts een doel is, maar een manier van leven. We zijn toegewijd om voorop te lopen in het bouwen van een duurzame en rechtvaardige toekomst voor de huidige en komende generaties.

We hebben als missie om positieve, blijvende impact te creëren op onze planeet en samenleving. Dit willen we bereiken door het stellen en nastreven van ambitieuze doelen die de meest urgente milieu- en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aanpakken.

Onze ambitie is om een drijvende kracht te zijn achter deze transformatie, nieuwe normen te stellen voor duurzaamheid en positieve verandering in verschillende industrieën te inspireren.

2. Gedrag en verantwoordelijkheden

2.1 Gedrag op de werkvloer

Wij beschouwen onze werkomgeving als een weerspiegeling van onze waarden en een omgeving waar respect, professionaliteit en integriteit de norm zijn. Onze toewijding aan gedrag op de werkvloer is gericht op het creëren van een harmonieuze en productieve sfeer die individuele en collectieve groei bevordert. Wij verwachten dat alle medewerkers zich houden aan het volgende:

Arbeids- en mensenrechten
Wij zijn fel tegen dwangarbeid, kinderarbeid en alle andere uitbuitende arbeidspraktijken. Wij zetten ons in voor het respecteren en bevorderen van
arbeidsrechten en mensenrechten binnen onze invloedssfeer en door onze hele toeleveringsketen heen, in samenwerking met onze partners.

Gelijke kansen en behandeling
Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt en wij zetten ons in voor een werkplek zonder discriminatie en vooroordelen. Wij waarderen diversiteit en streven naar een inclusieve omgeving die individuen uit alle achtergronden omarmt. Het is onze inzet om elke medewerker dezelfde kansen en behandeling te bieden voor persoonlijke en professionele groei, ongeacht hun ras, geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit of enige andere eigenschap.

Veiligheid en beveiliging
De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn van het grootste belang. Wij handhaven veiligheidsnormen om ervoor te zorgen
dat onze werkplek vrij is van gevaren en het fysieke en mentale welzijn van iedereen bevordert. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
veiligheidsprotocollen na te leven, zorgen onmiddellijk te melden en samen te werken om een veilige omgeving te behouden.

Drugs & alcohol
Wij verbieden strikt het gebruik van illegale drugs en overmatig alcoholgebruik op het terrein van het bedrijf. Dergelijk gedrag brengt niet alleen het persoonlijke welzijn in gevaar, maar vormt ook risico’s voor de veiligheid en beveiliging van onze werkomgeving. Werknemers worden geacht zich te houden aan ons drugsen alcoholbeleid en om hulp te zoeken indien nodig.

2.2 Richtlijnen voor digitaal en sociaal mediagebruik

In een tijdperk waarin digitale en sociale media krachtig, alomtegenwoordig en altijd aanwezig zijn, moeten onze werknemers hun verantwoordelijkheden en de verwachtingen van het bedrijf bij het gebruik van deze platforms begrijpen. Onze richtlijnen voor digitaal en sociaal mediagebruik bieden een kader voor het gepaste gebruik van deze communicatiemiddelen, zowel in professionele als persoonlijke contexten:

Onze verstrekte middelen
Werknemers worden geacht de door het bedrijf verstrekte digitale middelen, waaronder e-mail, software en hardware, te gebruiken voor werk gerelateerde doeleinden. Verantwoordelijk en ethisch gebruik van deze middelen is essentieel om de gegevensbeveiliging en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Etiquette voor sociale media
Wij verwachten van werknemers dat zij een professionele en respectvolle toon hanteren wanneer zij ons vertegenwoordigen op sociale mediaplatforms. Vermijd het delen van gevoelige bedrijfsinformatie of het negatief uiten over collega’s, klanten of het bedrijf. Dit houdt ook in dat er geen foto’s of video’s van (interne) processen zonder toestemming van het bedrijf worden gedeeld.

Tot slot, hoewel werknemers het recht hebben om persoonlijke meningen te uiten op hun persoonlijke sociale media-accounts, is het essentieel duidelijk aan te geven dat deze meningen niet de standpunten van Logicall vertegenwoordigen.

Netiquette
Logicall wil benadrukken dat het schrijven van een e-mail lastig kan zijn, wat betekent dat zonder non-verbale communicatie en onmiddellijke verduidelijking, de ontvanger alleen op de geschreven woorden zal afgaan. Wij raden onze medewerkers sterk aan altijd goed op te letten wat je zegt, tegen wie en wanneer.

Informatie delen
Al met al is het niet toegestaan om enige vorm van informatie over Logicall te delen zonder schriftelijke toestemming van het management.

2.3 Naleving van wetten en regels

Bij Logicall zijn we vastberaden in onze toewijding om alle toepasselijke wetten en regels na te leven, waarbij we erkennen dat deze kunnen variëren afhankelijk van onze industrie, (land) locatie en bedrijfsactiviteiten. Onze nalevingsverplichtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende kerngebieden:

 • Arbeidswetten
 • Arbo- en Veiligheidsvoorschriften (bijv. HSE)
 • Gegevensbescherming & Privacy (bijv. GDPR)
 • Mededingings- en Concurrentiewetten
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • Financiële en Fiscale Naleving
 • Anti-omkopings- en Corruptiewetten

Logicall houdt zich aan de toepasselijke (internationale) handelswetgeving, import- en exportwetten, internationale sanctieregels van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). We hebben de nodige processen en procedures geïmplementeerd, evenals educatie en instructies aan medewerkers verstrekt om naleving van wetten en regels te waarborgen.

Logicall doet geen zaken met Noord-Korea, Syrië, Soedan, Iran, Rusland, de Krim, de Volksrepubliek Donetsk (DNR), de Volksrepubliek Loehansk (LNR) in Oekraïne en Cuba, en we vermijden ongepaste politieke activiteiten en onthouden ons van uitspraken die de belangen van het bedrijf zouden kunnen schaden. We monitoren continu de juridische ontwikkelingen en passen onze praktijken aan om voortdurende naleving te waarborgen.

2.4 Belangenconflict

We erkennen dat belangenconflicten kunnen ontstaan in verschillende professionele situaties. Het is cruciaal om dergelijke conflicten te identificeren
en op de juiste manier aan te pakken om transparantie te behouden en ervoor te zorgen dat onze besluitvormingsprocessen gebaseerd zijn op de beste belangen van het bedrijf en zijn belanghebbenden. Alle werknemers met een potentieel of daadwerkelijk belangenconflict zijn verplicht dit conflict onmiddellijk te melden aan de juiste functie of manager.

2.5 Geschenken & entertainment

We waarderen het belang van het onderhouden van professionele relaties met klanten, partners en belanghebbenden. Tegelijkertijd erkennen we het
potentieel voor ongepaste invloed of onbehoorlijkheid die kan ontstaan door de uitwisseling van geschenken of aangeboden entertainment. Om de hoogste ethische normen te waarborgen, volgen we de volgende richtlijnen:

Geschenken geven en ontvangen:
Werknemers mogen geschenken geven of ontvangen, mits deze van redelijke waarde zijn en passen bij de intentie om hoffelijkheid te tonen. Geschenken mogen niet extravagant zijn, bedoeld om zakelijke beslissingen te beïnvloeden of de schijn van onbehoorlijkheid te wekken. Ze mogen ook niet worden gevraagd of beloofd.

Entertainment en gastvrijheid:
Bij het aanbieden of accepteren van entertainment en gastvrijheid moet dit binnen redelijke en ethische grenzen blijven. Evenementen, maaltijden of uitjes moeten een legitiem zakelijk doel dienen en in verhouding staan tot de normen van onze industrie.

Gevoelige en ethische grenzen:
Tijdens werkuren is het verboden om expliciete volwassen (entertainment) omgevingen te bezoeken of evenementen met sterke politieke of sociale
implicaties bij te wonen. Dit omvat politieke (extremistische) bijeenkomsten, protestmarsen, en controversiële of gewelddadige evenementen zoals stierenvechten.

2.6 Ethische naleving & wangedrag

Wij zien ethisch gedrag niet alleen als een weerspiegeling van onze kernwaarden, maar ook als een cruciaal onderdeel van het waarborgen van het vertrouwen, de geloofwaardigheid en de integriteit van onze organisatie; een van de belangrijkste elementen binnen Logicall.

Fraude & corruptie
Wij geloven dat corruptie schadelijk is voor de samenleving en eerlijke handel ondermijnt, beide cruciaal voor ons bedrijf. Wij verbieden elke vorm van omkoping of corruptie. Wij houden ons aan alle anti-corruptiewetten die van toepassing zijn op ons werk en voldoen aan internationale normen.

Het is belangrijk dat werknemers geen steekpenningen, ongepaste betalingen, gunsten of iets van waarde, zowel financieel als niet-financieel, aanbieden, beloven, geven, accepteren of vragen. Wij willen ervoor zorgen dat we alleen zaken doen met bedrijven die dezelfde waarden hanteren als wij.

Wij concurreren en voeren zaken transparant uit, gebaseerd op prestaties en vertrouwen. Het is essentieel om zelfs de schijn van corruptie te vermijden: werknemers mogen niet worden beïnvloed door geschenken, entertainment of voordelen van welke aard dan ook uit huidige of potentiële relaties.

Ongewenst gedrag

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat iedereen, inclusief werknemers, tijdelijke krachten en bezoekers, respectvol en ethisch met elkaar omgaat, wat bijdraagt aan een prettige en veilige werkomgeving.

In een gezonde en stimulerende werkomgeving worden collegialiteit, respect en aandacht voor anderen als norm beschouwd, en wordt ongewenst gedrag snel aangepakt. Het handhaven van een dergelijke omgeving vereist actieve bijdragen van alle individuen die verbonden zijn met Logicall, niet alleen met betrekking tot hun eigen gedrag, maar ook door alert te zijn op en het aanpakken van elke vorm van ongewenst gedrag in hun omgeving

Ongewenst gedrag moet altijd aan het licht worden gebracht, hetzij door het direct aan te pakken met de betrokken personen, hetzij door derden in te
schakelen. Het doel van dit hoofdstuk in de gedragscode is om deze principes expliciet te benadrukken op alle niveaus van onze bedrijven binnen onze groep. In deze groep gedragscode worden de volgende termen gedefinieerd:

Ongewenst gedrag

Elk gedrag, elke actie of het nalaten van een actie die negatief wordt ervaren en fysieke, psychologische of sociale gevolgen heeft. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Intimidatie of pesterijen

Elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat is bedoeld om of resulteert in de aantasting van de waardigheid van een persoon, een negatieve invloed op de werkprestaties of het creëren van een onveilige werkomgeving.

Seksuele intimidatie

Elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, bedoeld of resulterend in de aantasting van iemands waardigheid, een negatieve invloed op de werkprestaties of het creëren van een onveilige werkomgeving.

Discriminatie

Onderscheid maken, beledigingen uiten of gewelddadig optreden tegen werknemers of bezoekers zonder rechtvaardiging op basis van religie, geloof, politieke overtuiging, ras, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd, handicap, chronische ziekte of enige andere grond.

Agressie en geweld

Een werknemer of bezoeker geestelijk, fysiek of verbaal lastigvallen, bedreigen of aanvallen

Pesten

Aanhoudend intimiderend gedrag van een of meer werknemers ten opzichte van een of meer andere werknemers of bezoekers. Onze toewijding aan het handhaven van de hoogste ethische normen vormt de basis van onze bedrijfsvoering. Door ons aan onze ethische normen te houden, actief deel te nemen aan ethische naleving en ons Fraudebeoordelingsprogramma, bevestigen we onze inzet om onze reputatie te behouden, het welzijn van onze collega’s te waarborgen en het vertrouwen van onze gewaardeerde belanghebbenden te verzekeren.

2.7 Cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens

Cybersecurity is een gedeelde verantwoordelijkheid. Werknemers moeten waakzaam zijn bij het beschermen van bedrijfs- en klantgegevens en het
respecteren van de regelgeving omtrent data privacy. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, het vermijden van verdachte links of downloads, en het melden van beveiligingsproblemen.

Wij erkennen dat vertrouwen de kern vormt van onze relaties met klanten, collega’s en partners. Het beschermen van gevoelige informatie en het
respecteren van de privacy van alle individuen is voor ons van het grootste belang. Deze toewijding omvat ook het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens met betrekking tot duurzaamheid.

Dit betekent dat elke (nieuwe) medewerker verplicht is zich te houden aan deze gedragscode in de letterlijke vorm van een strikte Non-Disclosure Agreement (NDA) die betrekking heeft op alle klantgerelateerde informatie. Dit betekent dat alle werknemers wettelijk verplicht zijn om alle klantgegevens en -details vertrouwelijk te behandelen, waardoor hun privacy en veiligheid verder worden gewaarborgd

2.8 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze duurzaamheidsbelofte omvat meer dan alleen het milieu. We beloven het welzijn van de gemeenschappen waarin we actief zijn te verbeteren. We zijn toegewijd aan een respectvolle, gezonde, veilige en ondersteunende werkplek, die ons in staat stelt een diverse en evenwichtige beroepsbevolking aan te trekken en te behouden die onze waarden en de gemeenschap vertegenwoordigt.

We investeren in actieve programma’s die onze organisaties zullen helpen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van hun werknemers,
gemeenschappen en de samenleving in het algemeen. We zullen voortdurend mogelijkheden bekijken om te voldoen aan de behoeften van onze sociale omgeving, met de nadruk op:

 • Social Return on Investment-programma’s
 • Inclusieve werving van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ontwikkeling en training
 • Gezondheids- en veiligheidsprogramma’s, en natuurlijk:
 • Naleving van alle wettelijke voorschriften

2.9 Leveranciers & partners

Onze zakelijke relaties met leveranciers en partners vormen een integraal onderdeel van ons succes. We hanteren hoge ethische normen, niet alleen
binnen onze organisatie, maar verwachten ook van onze leveranciers en partners dat ze zich aan soortgelijke principes houden.

 • Eerlijke handels- en arbeidspraktijken
 • Eerlijke en ethische behandeling
 • Duurzame praktijken
 • Ethisch inkopen en aanbesteden
 • Anti-corruptie en naleving
 • Milieuverantwoordelijkheid

2.10 Melden van overtredingen

We moedigen alle werknemers, aannemers en belanghebbenden aan om onmiddellijk melding te maken van overtredingen of zorgen met betrekking tot onze gedragscode, bedrijfsbeleid of toepasselijke wet- en regelgeving. Het melden van schendingen helpt ons problemen aan te pakken, verder wangedrag te voorkomen en ons streven naar transparantie en verantwoordelijkheid hoog te houden.

Meldopties

Er zijn verschillende manieren om een overtreding te melden:

 • Je manager
 • De HR afdeling
 • Een van de vertrouwenspersonen
 • Bedrijfsarts (extern)
 • De klachtencommissie
 • Onze klokkenluidersprocedure

Iedereen neemt dagelijks zijn of haar verantwoordelijkheid en moet niet aarzelen om vragen en zorgen te delen, indien van toepassing, om elke vorm van risico te voorkomen. Als er twijfels blijven bestaan, kan het nodig zijn om als klokkenluider
op te treden.

Ieder van ons heeft het recht om een melding te maken als we goede redenen hebben om aan te nemen dat een ontvangen instructie, een transactie of, meer in het algemeen, een bepaalde situatie waarvan we persoonlijk op de hoogte zijn, niet lijkt te voldoen aan de regels die gelden voor de handelingen van onze groep. We hebben een robuust beleid ter bescherming van klokkenluiders om ervoor te zorgen dat personen die te goeder trouw overtredingen melden, worden beschermd tegen elke vorm van vergelding. We streven ernaar de vertrouwelijkheid en anonimiteit van klokkenluiders waar mogelijk te beschermen.

3. Handhaving & conclusie

3.1 Handhaving

Handhaving is een cruciaal element van onze inzet om ethische normen en integriteit te waarborgen. Het zorgt ervoor dat de principes in deze gedragscode niet alleen woorden op papier zijn, maar fundamenteel zijn voor onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Schendingen van onze gedragscode en ons beleid kunnen disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. De ernst van de disciplinaire maatregelen
hangt af van de aard en de ernst van de overtreding. Mogelijke disciplinaire maatregelen zijn een opmerking in het personeelsdossier, mondelinge of
schriftelijke waarschuwingen, schorsing en in ernstige gevallen beëindiging van het dienstverband of contractuele overeenkomsten, bij uitzondering gevolgd door aangifte bij de politie.

De gedragscode van de groep wordt jaarlijks herzien en wordt ook bijgewerkt als reactie op incidenten en veranderende zakelijke ontwikkelingen.

3.2 Slotoverwegingen

Onze belangrijkste doelstelling is het innoveren van de continuïteit en groei van bedrijven met behoud van vertrouwen en integriteit. We hebben het onze missie gemaakt om verwachtingen te overtreffen door voortdurende optimalisatie van toeleveringsketens en operationele processen, zodat onze klanten en partners kunnen excelleren in een steeds complexere logistieke markt.

Onze toewijding aan Trusted Logistics Solutions weerspiegelt ons geloof in het optimaliseren, vereenvoudigen, voorspellen en sturen van de continuïteit en groei van onze partners. We begrijpen dat het succes van bedrijven afhangt van een efficiënte logistieke stroom.

Door deze gedragscode te omarmen, sluit jij je aan bij onze missie om onze cultuur van vertrouwen, transparantie en ethisch gedrag te versterken. Het is niet alleen een belofte om principes hoog te houden; het is een belofte om bij te dragen aan het succes van Logicall, onze partners en de bredere zakelijke gemeenschap.

Wij zien een toekomst voor ons waarin innovatie en vertrouwen hand in hand gaan. Terwijl we werken aan onze ambitie om de #1 Worldwide Trusted Logistics Partner te worden, zijn we toegewijd om het voortouw te nemen in het stellen van ethische normen voor de industrie.

Dankjewel voor je toewijding aan deze missie en voor jouw rol in het vormgeven van een wereld waarin bedrijven floreren met continuïteit en groei, ondersteund door Trusted Logistics Solutions.

Samen zullen we een aanzienlijke impact hebben en een betere, transparantere en betrouwbare toekomst creëren in de logistieke wereld.

Voorwaarts

Onze vertrouwde visie & missie

Bij Logicall zien we een wereld voor ons waarin duurzaamheid niet slechts een doel is, maar een manier van leven. Wij zijn toegewijd om het voortouw te nemen in het bouwen van een meer duurzame en rechtvaardige toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. We zijn op een missie om positieve, blijvende effecten te creëren op onze planeet en de samenleving. We zullen dit bereiken door ambitieuze doelen te stellen en na te streven die de meest dringende milieu- en sociale uitdagingen van onze tijd aanpakken.

Het is onze ambitie om een drijvende kracht achter deze transformatie te zijn, nieuwe duurzaamheidsnormen te stellen en positieve veranderingen in verschillende sectoren te inspireren. Dit zal niet beperkt blijven tot onze directe invloedssfeer, maar zal onze hele toeleveringsketen omvatten.

Onze vertrouwde doelstellingen: Netto nul

We zijn vastbesloten om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs en om in 2050 in al onze activiteiten een netto nul uitstoot te bereiken. We zullen innovatieve koolstofreductiestrategieën implementeren, investeren in hernieuwbare energiebronnen en koolstofcompensatie, en samenwerken met leveranciers, klanten, concurrenten en andere zakelijke partners om onze koolstofvoetafdruk te minimaliseren. Het is ons logische doel om tegen 2030 een emissiereductie van 25% te bereiken.

Circulaire economie

We gaan over op een circulair economisch model, waarbij afval wordt
geminimaliseerd, de hoeveelheid gebruikte grondstoffen wordt beperkt en
voortdurend wordt hergebruikt en gerecycled. Tegen 2030 zal 100% van onze
verpakkingen gemaakt zijn van gerecycleerde materialen. Op het gebied van
Zero Waste to Landfill streven we naar een vermindering van 100% van ons afval tegen 2030.

Sociale impact en mensen verbinden

Onze duurzaamheidsbelofte omvat meer dan het milieu. Wij beloven het welzijn van de gemeenschappen waarin wij actief zijn te verbeteren. Wij zetten ons in voor een respectvolle, gezonde, veilige en ondersteunende werkplek die ons in staat stelt een divers en evenwichtig personeelsbestand aan te trekken en te behouden dat onze waarden en gemeenschap vertegenwoordigt. Tegen 2025 zullen we actieve programma’s hebben die onze organisaties helpen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van hun werknemers, gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen. Wij zullen voortdurend mogelijkheden bekijken om aan de behoeften van onze sociale omgeving te voldoen.

Verantwoorde keten

Wij zullen onze diensten en de toeleveringsketens van klanten voortdurend beoordelen om kansen te zoeken en indien nodig te herontwerpen om onze
duurzaamheidsprestaties en onze impact op het milieu en de gemeenschappen te verbeteren. We zullen onze leveranciers aan de hoogste ethische en duurzaamheidsnormen houden. Tegen 2025 zal 50% van onze leveranciers gecertificeerd zijn als duurzaam, en we zullen met hen samenwerken om eerlijke arbeidspraktijken en verantwoorde inkoop te waarborgen.

Onze vertrouwde toewijding

We erkennen dat het bereiken van deze ambitieuze doelen voortdurende toewijding, innovatie en samenwerking vereist met onze werknemers,
klanten, partners en alle andere belanghebbenden. We committeren ons aan transparantie en verantwoording door regelmatig verslag uit te brengen over onze voortgang naar deze doelen