Logicall

Logicall presenteert haar toewijding aan netto nul 2050

Bij Logicall stellen we ons een wereld voor waar duurzaamheid niet alleen een doel is, maar een manier van leven. Wij zijn toegewijd om de weg te leiden naar een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor de huidige en komende generaties. We hebben als missie om positieve, blijvende impact te creëren op onze planeet en samenleving. Dit zullen we bereiken door het stellen en nastreven van ambitieuze doelen die de meest urgente milieu- en sociale uitdagingen van onze tijd aanpakken.

Netto nul

Onze ambitie is om een drijvende kracht te zijn achter deze transformatie, door nieuwe normen voor duurzaamheid te stellen en positieve veranderingen te inspireren over verschillende industrieën heen. Dit zal niet beperkt blijven tot onze directe invloedssfeer, maar zal onze gehele toeleveringsketen omvatten. “Wij zijn toegewijd aan het naleven van het Klimaatakkoord van Parijs en het bereiken van netto nul uitstoot voor al onze activiteiten tegen 2050. We zullen innovatieve strategieën voor koolstofreductie implementeren, investeren in hernieuwbare energiebronnen, koolstofcompensatie, en samenwerken met leveranciers, klanten, concurrenten en andere zakelijke partners om onze voetafdruk te minimaliseren. Het is ons logische doel om tegen 2030 een reductie van 25% in emissies te bereiken.”

Circulaire economie

Wij stappen over naar een circulair economiemodel, waar afval wordt geminimaliseerd, grondstofvolumes beperkt zijn en continu worden hergebruikt en gerecycled. Tegen 2030 zal 100% van onze verpakkingen gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Op het gebied van Zero Waste to Landfill streven wij naar een reductie van 100% van ons afval tegen 2030.

Sociale impact en verbinding

Onze duurzaamheidsmissie gaat verder dan alleen het milieu. Wij verbinden ons ertoe het welzijn van de gemeenschappen waarin we actief zijn te verbeteren. We zetten ons in voor een respectvolle, gezonde, veilige en ondersteunende werkomgeving die ons in staat stelt een diverse en evenwichtige personeelssamenstelling aan te trekken en te behouden, die onze waarden en gemeenschap vertegenwoordigt. Tegen 2025 zullen we actieve programma’s hebben die onze organisaties helpen een positief verschil te maken in het leven van hun werknemers, de gemeenschappen en de samenleving als geheel. We zullen continu kansen herzien om te voldoen aan de behoeften van onze sociale omgeving.

Een verantwoordelijke Supply Chain

We zullen onze diensten en de toeleveringsketens van klanten continu beoordelen om kansen te zoeken en indien nodig opnieuw te ontwerpen om onze duurzaamheidsprestaties en onze impact op het milieu en de gemeenschappen te verbeteren. We zullen onze leveranciers aan de hoogste ethische en duurzaamheidsnormen houden. Tegen 2025 zal 50% van onze leveranciers gecertificeerd zijn als duurzaam, en we zullen met hen samenwerken om eerlijke arbeidspraktijken en verantwoorde inkoop te waarborgen.

Toewijding en samenwerking

Wij begrijpen dat het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen toewijding, innovatie en samenwerking met onze medewerkers, klanten, partners en alle andere belanghebbenden zal vereisen. We garanderen transparantie en verantwoording door regelmatig verslag uit te brengen over onze voortgang naar deze doelen.

Logicall

Over Logicall

Logicall is een one-stop-shop logistieke dienstverlener die supply chain-oplossingen, lucht- en zeevrachtvervoer, opslag en orderafhandeling, pakketbeheer, wegtransport en technische diensten aanbiedt. Voortbouwend op 145 jaar ervaring in de logistieke sector bieden we integrale en betrouwbare oplossingen. Door logistieke expertise te combineren met data-inzichten en slimme digitale oplossingen optimaliseren we supply chains voor klanten. Met 35 kantoren strategisch gelegen in twaalf landen bieden we naadloze service op belangrijke locaties.

Neem contact op

Vragen met betrekking tot dit persbericht kunnen worden gericht aan de afdeling Public Relations van de Logicall Group; pr@logicall.com.